Jotex Army Liq. Shop

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné:


Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky naše dodávky tovaru a

služby bez použitia alebo výslovného odkazu na tieto všeobecné obchodné podmienky. Objednaním tovaru zákazník uznáva, že akceptuje tieto podmienky. Tieto nás nezaväzujú, ak nebudeme mať po obdržaní výslovne námietky. Naše služby a dodávky na diaľku ponúkame len plne svojprávnym zákazníkom so sídlom alebo bydliskom v Rakúsku a jeho bezprostredne susediacich susedných krajinách EU. Mal by nebyť produkt z dôvodu, za ktorý niesme zodpovední, k dispozícii do štyroch týždňov, vyhradzujeme si právo na odstúpenie od zmluvy.


Storno podmienky: (podľa odstavca zákona BGBl. I Č. 185/1999)


Platí aj pre tovar objednaný on - line dodaný dopravou!


Ak ste spotrebiteľ podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, môžte si v lehote do siedmych pracovných dní, sobota sa neráta ako pracovný deň, od obdržania dodávky objednaného tovaru od uzavretej zmluvy (alebo zmluvného vyhlásenia)podľa písomného oznámenia (e-mailom, faxom alebo poštou) odstúpiť. Je postačujúce, ak je zrušenie odoslané v stanovenej lehote. Podmienkou pre to je, že tovar je nepoužitý a ako v novom stave v originálnej krabici a ďaľšom stabilnom balení zaslaný späť. Náklady na dopravu platí zákazník. U položiek, ktoré sú poškodené alebo ktorých obal je poškodený,

bude vyúčtovaná primeraná odmena za hodnotu výrobku.


Zmluva pre internetové objednávky:


Vaša objednávka predstavuje ponuku k nám na uzavretie zmluvy o predaji.

Ak si objednáte cez www.jotex.at, zašleme Vám e-mai, ktorý potvrdzuje prijatie vašej objednávky a jej detajlov (potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie nepredstavuje prijatie Vašej ponuky,ale má vás jednoducho informovať o tom, že Vaša objednávka bola u nás prijatá. Kúpna zmluva vstúpi do existencie,

keď Vám objednaný výrobok zašleme a odoslanie potvrdíme druhým e - mailom. V prípade osobného odberu v našom obchode bude kúpna zmluva uzatvorená s vyúčtovaním alebo odovzdaním tovaru. O výrobkoch z jednej a tej istej objednávky, ktoré niesú uvedené v prepravnom potvrdení, kúpna zmluva nenadobudne platnosť.


Záruka a zodpovednosť:

Pri oprávnenej sťažnosti na vady v rámci zákonnej záručnej lehoty a v prípade existencie zákonných predpokladov je podľa nášho uváženia zadarmo zlepšenie alebo doplnenie chýbajúcej alebo náhradnej dodávky v primeranej lehote. Vylúčená je zodpovednosť za následné škody, ostatné priame škody a straty alebo uniknutý zisk v dôsledku z chybnej, nezaslanej alebo oneskorenej dodávky.

Zodpovednosť za škody na zdraví, ako aj všetky škody vyplývajúce zo zákona o zodpovednosti za výrobok nebudú podľa vyššie uvedených ustanovení obmedzené.

Možné závady sú, bez toho, aby pre zákazníka, ktorý je spotrebiteľ v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, pre zlyhanie nepriaznivé právne následky, by boli spojené - ak je možné pri dodaní alebo po uvidení ich oznámiť. Ak je zákazník podnikateľ v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, musí dodaný tovar poprípade poskytnutú službu po obdržaní neodkladne preskúšať pre úplnosť, správnosť a iné závady. Prípadné závady musia byť neodkladne oznámené, najneskôr však do piatich pracovných dní po obdržaní tovaru alebo služby, pri ostatných stratách všetkých ním pri bežnom šetrení spoznateľných nedostatkov , má nárok si uplatniť pohľadávky písomne.


Výhrada vlastníctva:


Vami objednaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia naše vlastníctvo.

Pred úplným zaplatením našej požiadavky je Vám zakázané dať tovar do zástavy, pre zaistenie odovzdania alebo udelenia tretiemu ostatné práva.


Donucovacie opatrenia a iné naše právne opatrenia ovplyvňujúce náš stav žiadosti tretích strán na s našou výhradou vlastníctva postihnutý tovar nás má objednávajúci bezodkladne avizovať. Musíte takým opatreniam pod odkazom na našu výhradu vlastníctva okamžite odporovať.


Príslušnosť:


Príslušnosť pre spotrebiteľa závisí na právnych ustanoveniach.

V opačnom prípade platí ako príslušnosť vecný príslušný súd sídla spoločnosti.


Chyby a tlačové chyby:

Chyby a tlačové chyby na všetkých vebových stránkách , inzerátoch, reklamách, letákoch, cenníkoch atd. sú vyhradené. Výzva k dohode kvôli chybám je vylúčená.


Pri chybných ustanoveniach:


Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia zmluvy vrátane týchto predpisov boli celkovo alebo čiastočne neúčinné, alebo by mala zmluva mať medzeru, zostáva platnosť zostávajúcich ustanovení nedotknutá. Namiesto neúčinných alebo chybných ustanovení platia práve platné ustanovenia.


Z okolnosti, že jednotlivé alebo všetky nám vznikajúce práva nevykonáme, nemôže zrieknutie sa práv byť odvodené.

Pokračovať
Rýchle vyhľadávanie
 
Použite kľúčové slová na vyhľadávanie tovaru.
Rozšírené vyhľadávanie


49,00€
Jazyky
German English Slovak
0 Produktov